Daň dědická

kategorie: Slovník | 0

Daň dědická Předmětem dědické daně bylo získání nemovitého nebo movitého majetku děděním. Od roku 2014 dědická daň neexistuje, byla zrušena úplně. Dědictví je označováno za bezúplatné nabytí movité či nemovité věci a podle zákona o daních z příjmů je osvobozeno … Pokračovat dále

Clo

kategorie: Slovník | 0

Clo je veřejná dávka, kterou vybírá státní orgán za zboží přecházející přes hranice. Patří mezi důležité prostředky obchodní politiky státu. Vybírání cla upravuje celní zákon a kontroluje ho celní správa. Dělení cel (obchodně politické): a) autonomní – rozhodnutí státu nezávislé … Pokračovat dále

Darování

kategorie: Slovník | 0

Darování Potřebujete poradit s darováním? Chcete věc darovat nebo má být darovaná Vám? Dávejte si pozor zda vše je jak má. Tento článek Vám pomůže se v dané situaci orientovat. Obsah: • Darovací smlouva • Vadný dar • Odvolání daru … Pokračovat dále

aukce

kategorie: Slovník | 0

AUKCE Řekneme-li aukce, většina lidí si představí vyvolávání ceny, klepání kladívkem a vysoké částky zaplacené za starožitnosti a ostatní. Aukce čili dražba je forma obchodování s movitými či nemovitými věcmi. Cena není předem stanovena, ale určí se během dražby. Zájemci … Pokračovat dále

Zastupitelstvo obce

kategorie: Slovník | 0

ČLEN OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Členem obecního zastupitelstva se může stát občan ČR, který dovršil 18 let, je svéprávný, bezúhonný a má trvalý pobyt v obci, kde se uchází o zvolení. Zastupitelstvo obce – je složeno ze zastupitelů, jejichž počet na každé … Pokračovat dále

Banka

kategorie: Slovník | 0

Banka V dnešní době se do banky chodí nejen ukládat své peníze, ale také si je půjčovat. Vklady zase lidé využívají z toho důvodu, že banka jim z uložených peněz pravidelně vyplácí úroky a z účtů provádí bezhotovostní platby. Některé … Pokračovat dále

Devizové právo

kategorie: Slovník | 0

Devizové právo   Devizové právo – udává vztah mezi naší měnou a měnami cizích států – devizové právo úzce souvisí s právem měnovým – devizové orgány jsou Ministerstvo financí a ČNB – sleduje kolik je ve státě deviz Deviza – … Pokračovat dále

Daň z nemovitostí

kategorie: Slovník | 0

Daň z nemovitostí Daň z nemovitých věcí, dřív známou jako daň z nemovitosti, musí každý vlastník nemovitostí platit jednou ročně. Tato daň se liší od ostatních tím, že se platí dopředu. Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává jen … Pokračovat dále

Měna a banky

kategorie: Nezařazené | 0

Měna a banky – je konkrétní druh peněz upravený právním řádem určitého státu – měna je zákonné platidlo, které platí na vymezeném území – na území vymezeném státními hranicemi (česká koruna), nebo na území několika států (např. euro). ČNB – … Pokračovat dále

1 2 3 4